Waarom (minnelijke) onteigening?Als overheden gebouwen willen aankopen om infrastructuur of stedelijke ontwikkelingen te realiseren, zijn zij verplicht eerst serieus te proberen om in goed overleg tot overeenstemming te komen. Pas als dat niet slaagt worden percelen onteigend. Minnelijke onteigening is het onderhandelingsproces ter voorkoming van een procedure. Negen van de tien keer lukt het om een deal over de schadevergoeding te bereiken.


Vergoeding bij minnelijke onteigening

Het onderhandelingsproces is ingewikkeld en vraagt om specialistische kennis. De spelregels voor de schadevergoeding die voortkomen uit juridische onteigening worden ook in het onderhandelingsproces toegepast, maar soms minder strikt. Op deze site vindt u als eigenaar of huurder informatie over rechten, plichten en vergoedingen bij minnelijke onteigening. Zie de vragen bij FAQ’s.

In het boek ‘Minnelijke onteigening, eerste hulp voor ondernemers’ vindt u gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld:
  • de vergoeding van de waarde: gebruikswaarde, complexwaarde (bij herontwikkeling);
  • de grondslag voor de bijkomende vergoeding: liquidatie, reconstructie of wederbelegging;
  • de bedrijfsschaden: stagnatieschade, aanloopverlies, vervanging equipment, hogere lasten, en blijvende omzetderving;
  • de eenmalige schaden: verhuiskosten, onrendabele top en deskundige bijstand.
Dit boek kiest het perspectief van de ondernemer bij minnelijke onteigening en is daarin uniek. Klik hier voor de uitgebreide inhoudsopgave.

"Transactiedwang"

Onderhandelen bij transactiedwang is een gevoelig proces. Juridische onteigening is immers de stok achter de deur. Het is voor de eigenaar niet vanzelfsprekend waaraan hij zijn onderhandelingskracht ontleent. Soms is dat door inzet van bezwaar en beroepsmogelijkheden, waardoor hij (heel legitiem) stagnatie van het project kan veroorzaken.

Bij onderhandelen met de overheid spelen daarnaast belangrijke cultuurverschillen. Waar voor de ondernemer de uitkomst telt, gaat het de overheid ook om de (verplichte) zorgvuldigheid van het proces.

Verschillen eigenaar en huurder

De schadevergoedingsregels zijn het resultaat van decennia van onteigeningsjurisprudentie. In ‘Minnelijke onteigening, eerste hulp voor ondernemers’ komt dit uitgebreid aan bod. Hetzelfde geldt voor de ins en outs bij verschillende objecten: bedrijfspand, ruwe bouwgrond, beleggingspand, winkels en horeca. Ook de vergoedingen voor huurders en erfpachters worden besproken.

Belangenbehartiging bij minnelijke onteigening

Drs. P.C. van Arnhem is onteigeningsmakelaar en auteur van het boek ‘Minnelijke onteigening’. Hij heeft in de loop de jaren talloze ondernemers bijgestaan als belangenbehartiger bij minnelijke onteigening. Daarnaast trad hij 175 maal op als onteigeningsdeskundige voor tien verschillende rechtbanken. Hij is als adviseur verbonden aan STEENHUIJS Grondzaken BV. Klik hier voor contactgegevens.