FAQ’sOok een vraag over Minnelijke onteigening? Stel hier uw vraag info@minnelijke-onteigening.nl

Wat is minnelijke onteigening?
Volgens mij is het veel interessanter om de woningen uit het plan zelf te laten bouwen, kan dat ook?
In welk deel van de gevallen komt het aan op een juridische procedure?
Wat zijn de verschillen tussen het minnelijk overleg en een onteigeningsprocedure?
Hoe lang duurt een onteigeningsprocedure?
Is het verstandig je meewerkend of juist passief op te stellen in de gesprekken met de gemeente?
Geeft een onteigeningsprocedure een hogere vergoeding? Zo ja, kun je dan niet altijd beter op onteigening aan laten komen?
Wanneer moet je wel en wanneer niet schikken?
Welke waarde wordt vergoed bij minnelijke onteigening? De huidige of de ontwikkelingswaarde?
Worden de kosten van een bedrijfsverplaatsing geheel vergoed?
Wat gebeurt er als ik een groter en moderner bedrijfspand terug wil bouwen?
Waarom reken je bij onteigening met factor 10? De rendementen op vastgoed zijn toch veel hoger?
Wat is een onrendabele top?
Wat zijn wederbeleggingskosten?
Worden bij minnelijke onteigening alle advieskosten vergoed?
Ik ben huurder van een pand dat weg moet voor woningbouw. Heb ook ik recht op schadevergoeding?
Ik ben erfpachter, heeft dat nog invloed op de schadevergoeding?
Wat is het verschil tussen planschade en nadeelcompensatie?
Is er bij het wegbestemmen van een bedrijf een verschil tussen de planschadevergoeding en onteigeningsvergoeding?
Wat heeft een Wvg-besluit voor mij voor consequenties?
Hoe kan ik mijn pand het beste verkopen aan de gemeente “onder de Wvg”?
Hoe komt de Wvg-prijs tot stand?
Per 1-1-2023 vervalt de Onteigeningswet en treden de onteigeningsregels in de nieuwe Omgevingswet in werking. Verandert daardoor iets mbt het recht op schadeloosstelling?