Boek Minnelijke OnteigeningIntroductie

Als een bedrijf moet verplaatsen voor plannen van de overheid volgen onderhandelingen ter voorkoming van een onteigeningsprocedure. Dat is minnelijke onteigening. In 9 van de 10 keer leidt dit tot overeenstemming over de schadevergoeding. Het boek Minnelijke Onteigening geeft eerste hulp voor ondernemers en is geschreven vanuit de praktijk. In het boek komt aan de orde:

I. De aanleiding: Wanneer en waarom onteigening bij overheidsplannen, Wet voorkeursrecht gemeenten.
II. Vastgoedverwerving: Uitleg procedures bij onteigening, duur van procedures en onderhandelingsstrategie, bedrijfsverplaatsing. Onderhandelen, cultuurverschillen. Loont procederen?
III. De vergoeding: Uitleg soorten vergoeding voor eigenaar, huurder en erfpachter. Objecttypen: bedrijfspand, horeca en leisure, ruwe bouwgrond, woningen, beleggingsvastgoed en agrarisch vastgoed.
IV. Planschade en nadeelcompensatie: Wat als een bedrijf wordt wegbestemd?


Verkorte inhoud boek

Klik hier voor een gedetailleerde inhoudsopgave.


René Hoving interviewt de auteur

Over de auteur

Drs. P.C. van Arnhem is onteigeningsmakelaar en auteur van deze site en het boek ‘Minnelijke onteigening’. Hij heeft in de loop de jaren talloze ondernemers bijgestaan als belangenbehartiger bij (minnelijke) onteigening.

Meer dan 175 keer maal trad hij op als onteigeningsdeskundige voor tien verschillende rechtbanken. Hij is als onteigeningsdeskundige verbonden aan STEENHUIJS Grondzaken BV. Voor contact met de auteur: p.vanarnhem@steenhuijs.com